سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
حکیم، پرسنده را شفا می دهد و فضیلتها را می بخشد . [امام علی علیه السلام]